Call: 0912492686

Email: admin@ancatphu.com

dintek

Sale
2,200,000 Thêm vào giỏ hàng

Cáp mạng Dintek CAT.5E UTP (1101-03003)
– Cáp mạng CAT.5E UTP Dintek 4-pairs, 305m/thùng.
– Khoảng cách làm việc dài nhất: 150 mét.

Thêm vào giỏ hàng
Hotline: 0843706386