Call: 0912492686

Email: admin@ancatphu.com

HP

Sale
23,450,000 Thêm vào giỏ hàng

[button link=”https://drive.google.com/file/d/1tcjzbV5cPt0IBkvPTja78AZQeDqojMJr/view?usp=sharing” target=”_blank” color=”default” shape=”rounded” size=”small” align=”left”]HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s4[/button]

– Độ phân giải chụp quét, quang học: 600 dpi (màu và đen trắng, dạng nạp Giấy rời)
– Công suất quét hàng ngày: 6000 trang/ngày
– Tốc độ nạp tài liệu tự động: 50 trang/phút hoặc 100 ảnh/phút đối với (đen trắng, 300ppi)
– Kết nối: USB 2.0 và USB 3.0 (siêu tốc)
– Hệ điều hành: Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7 (32 bit hoặc 64 bit
– Chế độ đầu vào chụp quét: Hai chế độ chụp quét (một mặt/hai mặt) trên bảng điều khiển trước đối với HP SDSS trong Win OS và các ứng dụng của bên thứ ba thông qua TWAIN, ISIS và WIA.

Thêm vào giỏ hàng
Hotline: 0843706386