SÁCH DÀI BAO NHIÊU LÀ ĐỦ?

SÁCH DÀI BAO NHIÊU LÀ ĐỦ?

SÁCH DÀI BAO NHIÊU LÀ ĐỦ?

Một quyển sách tối thiểu sẽ cần bao nhiêu chữ? Làm thế nào để biết được cuốn sách của bạn nên dài và dày bao nhiêu là đủ?

Mọi việc muốn thành công và không trở nên vô nghĩa đều cần có mục tiêu. Việc viết sách cũng vậy.

Bắt tay vào viết sách, bạn không thể cứ hùng hục viết cho đến khi hết ý hết tứ rồi sẽ nghĩ tới chuyện viết Lời kết được.

Tối thiểu, bạn sẽ cần một mục tiêu cụ thể về tổng số chữ cần viết, số chữ đó chia đều cho các chương, các phần như thế nào… Có như vậy, cuốn sách của bạn mới có thể có hình hài cơ bản và có khả năng được hoàn thiện.

Vậy, viết bao nhiêu là đủ? Sách dài bao nhiêu là đủ?

Cùng tham khảo một số định lượng dưới đây để bạn có thể bắt đầu viết sách một cách dễ dàng hơn! 

10.000 từ

Đây là dung lượng tương đương một bài luận văn hoặc một cuốn sách nhỏ.

Thời gian trung bình để đọc hết một cuốn sách 10.000 từ là khoảng 30 đến 60 phút.

20.000 từ

Đây là dung lượng tương đương một cuốn sách điện tử (ebook) ngắn.

Thời gian trung bình để đọc hết một cuốn sách 20.000 từ là khoảng 1 đến 2 tiếng.

40.000 – 60.000 từ

Đây là dung lượng thông thường của một cuốn sách phi hư cấu (non-fiction) hoặc một cuốn truyện ngắn.

Thời gian trung bình để đọc hết một cuốn sách dạng này là khoảng 3 đến 4 tiếng.

60.000 – 80.000 từ

Đây là dung lượng của một cuốn sách phi hư cấu dạng dày hay một cuốn tiểu thuyết dài.

Thời gian trung bình để đọc hết một cuốn sách dạng này là khoảng 4 đến 6 tiếng.

80.000 – 100.000 từ

Sách có dụng lượng ở mức này thuộc diện rất dài và dày.

Bạn sẽ phải cần 6 đến 8 tiếng để đọc hết toàn bộ nội dung này.

Hơn 100.000 từ

Sách có dung lượng hơn 100.000 từ đa số thuộc dạng giáo trình, tiểu sử, tiểu thuyết chương hồi dài kỳ.

Bạn sẽ cần nguyên một ngày làm việc tập trung để có thể đọc hết được một cuốn sách như thế này.